Jak zorganizować udany event firmowy?

Jak zorganizować udany event firmowy?

Umiejętność organizacji wydarzeń firmowych, konferencji oraz spotkań biznesowych to jedna z kluczowych kompetencji świadomego lidera. Pozwala ona nie tylko zawiązać dyskusję pomiędzy pracownikami, ale także budować kulturę organizacji i zwiększać stopień integracji grupy. To także doskonały sposób na to, aby nawiązywać nowe kontakty i wymieniać się doświadczeniami. 

 

Moment decydujący o przyszłości firmy

 

Często konieczność przygotowania eventu pojawia się w momencie pozyskania dużej liczby nowych pracowników lub rozszerzenia działalności firmy. Spotkanie firmowe jest idealnym sposobem na omówienie zachodzących zmian i nie wymaga tego, aby dotrzeć do każdego pracownika bezpośrednio.

 

Sposób na ożywienie dyskusji

 

Podczas organizacji eventu należy wziąć pod uwagę liczbę zaproszonych osób oraz to, czy mają być nimi pracownicy określonego działu, czy może liderzy zarządzający poszczególnymi komórkami. Takie działanie pozwala na to, aby każdy zaproszony miał możliwość zabrania głosu i zgłaszania poprawek. Wszelkim tego typu działaniom sprzyja zaprojektowanie programu wydarzenia uwzględniającego poszczególne problemy i tematy wymagające poruszenia. Pozwoli to uczestnikom na przygotowanie się do dyskusji. Konstruując program, należy wziąć pod uwagę również przerwy kawowe oraz czas na obiad, dzięki czemu dyskutanci nie stracą energii podczas burzliwych obrad. 

 

Dbałość o relacje w grupie

 

Tym, od czego w dużej mierze zależy powodzenie konferencji firmowej, jest odpowiednie pomieszczenie oraz warunki sprzętowe. Trzeba zadbać zarówno, aby miejsce, w którym prowadzone będzie wydarzenie było wygłuszone i uporządkowane, ale niezbyt sterylne i chłodne, aby nie wprowadzać wrażenia dystansu. Absolutnym minimum jest organizacja laptopa do wyświetlania prezentacji, rzutnik pozwalający przeniesienie materiałów na duży ekran oraz ew. nagłośnienie, jeżeli przygotowane materiały zawierają elementy audiowizualne. 

 

Wspólna zabawa zwieńczeniem oficjalnej części eventu

 

Podczas organizacji eventu firmowego nie należy zapominać o rozrywce. Impreza integracyjna po intensywnej dyskusji to idealny moment na to, aby pogłębić zawarte znajomości. 

 

Uzupełnieniem wydarzenia mogą być np. warsztaty tematyczne, które budują kompetencje związane ze współpracą. Takie działania pozwalają również na zbudowanie lojalności wobec pracodawcy, a przez to zacieśnienia więzi w całej grupie.

Jak zorganizować udany event firmowy?
Wróć do bloga